Alles onder controle

Veiligheid

EHBO-Staf

Elke SummerMoves kampweek zijn er minimaal twee ervaren EHBO stafleden. Ze staan dag en nacht klaar om te assisteren bij kleine en grote ongelukken en nemen contact op met een huisarts of het ziekenhuis en natuurlijk ouders wanneer nodig. Op het kampterrein is een AED beschikbaar.

Medicatie

De EHBO heeft alle eventuele medicatie van de deelnemers in beheer. Ze zorgen ervoor dat de medicatie niet kwijt raakt, ze helpen je zoon of dochter bij het innemen, en herinneren hen aan het innemen mochten ze dit vergeten. 

Dieet

Mocht je kind een speciaal dieet volgen, dan kan aangepaste voeding in overleg met de Kampleider ook in bewaring worden gegeven bij de EHBO. Die kunnen het gekoeld bewaren en in samenwerking met de tentleiding op het juiste moment aan je kind verstrekken.

Allemaal beestjes

Het kampterrein ligt in een bosrijke omgeving. Hoe zeer wij de natuur ook een warm hart toedragen, het is ook goed om alert te zijn. Er zijn protocollen over hoe om te gaan met een tekenbeet, processierupsen, luizenplaag en ook krentenbaard. 

24-uurs dienst

Op het kampterrein zijn 24 uur per dag begeleiders wakker. Je kind kan dus altijd bij iemand terecht, ook als hij of zij 's nachts uit bed komt. Midden op het terrein staat het gebouw van de administratie, dit gebouw is 's nachts helder verlicht en hier zijn altijd 2 of 3 begeleiders aanwezig die 'nachtwacht' dienst hebben.

Mobiele nachtwacht

Ook loopt (een deel van) de nachtwacht op gezette tijden rondes over het kampterrein om te controleren of iedereen overal lekker rustig ligt te slapen. Ze zijn dan duidelijk herkenbaar aan hun hesjes en hun zaklampen. Er staat een hek rondom het gehele kampterrein, gedurende de nacht zijn alle toegangswegen tot het terrein afgesloten. 

Indeling tent en tentleiding

Kinderen slapen op zomerkamp in een tent met maximaal negen andere deelnemers. Elke tent heeft minimaal één tentleiding (vaak ook twee) die de hele week verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken van de kinderen uit die tent. De kinderen worden 's ochtends door de tentleiding gewekt, ze eten gezamenlijk het ontbijt, de lunch en het avondeten. Als je je zoon of dochter brengt, kan je kennismaken met de tentleiding en eventuele bijzonderheden met de tentleiding doornemen. 

Overige staf

Je kind verblijft op het kampterrein in een soort dorp van tenten. Elk dorp heeft ook twee recreatiestafleden die voor alle kinderen uit dat dorp het dagprogramma en de spelletjes organiseren. In een week dat er ook gegymd en gedanst wordt of er freerunkamp is, wordt dit per dorp nog eens uitgebreid met twee of meer sportstaf ) die de lessen verzorgen. Onze vrijwilligers hebben veelal een achtergrond in het onderwijs of de zorg en geven zeer professioneel invulling aan de begeleiding van de kinderen.

Verklaring omtrent gedrag (VOG) & Protocol (seksueel) overschrijdend gedrag (SGOG)

De VOG voor onze vrijwilligers is één van de maatregelen die Stichting ZOKA neemt om de kans op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen SummerMoves Zomerkampen te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) begeleiders en het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, toch een functie bij SummerMoves Zomerkampen kunnen uitoefenen. Met deze verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij of zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. 

Het gebruik van de VOG binnen SummerMoves Zomerkampen is een algemene maatregel om de veiligheid van alle leden te waarborgen, zonder aanziens des persoons. Door als Stichting ZOKA een VOG te verlangen van iedereen die in functie in aanraking komt met minderjarigen en gevoelige/vertrouwelijke informatie, laten we zien dat we de veiligheid van de deelnemers, maar ook onze vrijwilligers serieus nemen.

Daarnaast handelen wij volgens het protocol (seksueel) overschrijdend gedrag (SGOG). Wij vinden het erg belangrijk dat staf, leiding en deelnemers zich veilig voelen tijdens de activiteiten van SummerMoves Zomerkampen. Hier hoort bij dat zij zich niet (seksueel) geïntimideerd mogen voelen. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken hebben wij omgangsregels opgesteld.

Vertrouwenscontactpersoon

Wij hebben een vertrouwenscontactpersoon. Taken van de vcp zijn eerste opvang, aanspreekpunt en doorverwijzing in geval van een melding betreffende seksuele intimidatie en/of grensoverschrijdend gedrag. Zij is bereikbaar op vertrouwelijk@zoka.nl.

Spellen

Als we een spelprogramma hebben buiten het kampterrein en er moet een stukje gelopen worden naar de spellocatie, verlaten wij nooit het terrein voordat elke deelnemer een oranje veiligheidshesje draagt. We hebben het voordeel dat het kampterrein zich in de bossen van Beekbergen bevindt, waar de drukte op de wegen meevalt. We lopen gezamenlijk, zo veel mogelijk twee aan twee, langs de kant van de weg. 

Dagtochten

Bij de dagtochten wordt bij het uitzetten van de route rekening gehouden met het vermijden van de drukke wegen. Ook tijdens een dagtocht dragen alle deelnemers altijd een oranje veiligheidshesje als ze het kampterrein verlaten. 

In geval van een calamiteit

We hopen het natuurlijk nooit mee te maken, maar het is goed voor u om te weten dat we op zomerkamp voorbereid zijn op grotere calamiteiten waarbij ontruiming van het kampterrein noodzakelijk mocht zijn. 

Ontruimingsplan

Alle stafleden die in een week aanwezig zijn, hebben een bekende taak in het vastgelegde ontruimingsplan. Dit is, als onderdeel van het calamiteitenplan, in samenwerking met de brandweer opgesteld.
Het ontruimingsplan zorgt ervoor dat het kampterrein binnen zo kort mogelijke tijd op een veilige manier ontruimd kan worden. Voorafgaand aan de zomer organiseren we een stafweekend, waarin alle stafleden (nieuw en ervaren) getraind worden in het handelen bij een calamiteit. Het calamiteitenplan is altijd voorhanden op het kampterrein en kan je desgewenst opvragen bij de kampleider van de week van je kind. 

 

 

Niet is te gek!