Veilige plek voor iedereen

Verklaring
omtrent
gedrag

Wij eisen van al onze vrijwilligers die in de zomer op kamp komen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Zodra leiding zich online heeft aangemeld, ontvangen zij via ons een mail van Dienst Justis met een aanvraaglink.

Stafleden doorlopen dezelfde procedure, maar krijgen de aanvraaglink van Dienst Justis na de stafbevestiging vanuit stafzaken of de kampleider.

Via de mail van Dienst Justis log je in met je DigiD. Vervolgens doorloop je een aantal stappen om de aanvraag af te ronden. Na goedkeuring van de Dienst Justis, ontvang je de VOG binnen een paar weken thuis. Een scan van het originele document stuur je zo snel mogelijk naar VOG@zoka.nl.

- Er zijn geen kosten verbonden aan deze aanvraag. 
- VOG's die aangevraagd zijn via andere organisaties nemen wij niet aan.
- De VOG is bij ons twee jaar geldig. Daarna zal de aanvraagprocedure opnieuw starten.

Niet is te gek!